Tượng Đúc Nghệ Thuật

Nói đến Ngũ Hành Sơn, mọi người đều nghĩ đến một vùng văn hóa lịch sử nổi tiếng với sản phẩm đá mỹ nghệ Non Nước. Cũng từ nơi đây, còn có rất nhiều sản phẩm tinh xảo, mới lạ và đẹp mắt được làm ra bằng bột đá.
Với những hóa chất hiện đại, cùng với bàn tay khéo léo của con người, những sản phẩm được làm bằng bột đá rất khó phân biệt với sản phẩm từ đá thiên nhiên, do trọng lượng cũng như độ tinh xảo và đường nét giữa hai loại sản phẩm này gần như nhau.
Sản phẩm gồm có: tượng Phật quan âm, di lặc, tỳ hưu, ngựa phong thuỷ, cóc thiềm thử,...