Tứ đại Thiên vương 1m60

Thiên vương thường được thờ trong các chùa là vị thần bảo vệ nơi cửa phật. Có bốn vị Thiên vương (Tứ đại Thiên vương) ở bốn hướng gồm Bắc Thiên Vương, Nam Thiên Vương, Đông Thiên Vương, Tây Thiên Vương.
Để đáp ứng điều đó công ty đá mỹ nghệ Thanh Nhân đã điêu khắc tượng Thiên vương cho nhiều chùa, những phật tử có lòng hảo tâm muốn thêm công đức. Vì lẽ đó mà mỗi sản phẩm của Thanh Nhân luôn gắn liền với chất lượng uy tín nên khách hàng yên tâm.