Tượng 5 anh em kiều như

  • :AE08
  • : Liên hệ
  • Lưu ý: sản phẩm được đặt theo yêu cầu với kích thước và loại đá khác nhau, Quý khách vui lòng liên hệ để được báo giá và tư vấn rõ hơn. Hotline: 0905.583.186
  • Thông tin sản phẩm

Mẫu Tượng 5 anh em kiều như có kích thước cao từ 1m5 đến 3m, tùy vào kích thước mà người dùng đặt, sản phẩm tượng thường được đặt trong khuôn viên đình làng, nơi thờ thiêng nhất của một làng.